Kyrkoherdar och präster i Vrigstad

Biskop Karl i Linköping skrev om den förste prästmannen i Vrigstad något år före 1220.
Den förste kände kyrkoherden i Vrigstad som hade ett prästboställe var Gislo Caroli. Då Erik Gustafsson fick Nydala kloster i förläning gav han Caroli förläning på prästbostället i Vrigstads by 1570.

Fakta_kyrkor_konfirm

Kyrkoherde Bergholtz håller konfirmationsförhör i Vrigstads kyrka den 31 maj 1902.
(Bildarkivet)

1220?-? S. sacerdos de W. Till en så betecknad prästman i Vrigstad skrev biskop Karl i Linköping något år före 1220. Brevet gällde ägodelningen mellan Vrigstads kyrka och Nydala kloster.
1228-? Giurdo. Munk. Kom till Skede 1309
1309-? Germund. Munk.
1344-1350? Karl Petersson. Ägde Skaftnäs och pantsatte den 26 maj 1350 egendomen hos Nydala kloster.
Johannes. Hans död omnämns i ett brev, daterat den 13 mars 1351, från biskopen i Linköping till abboten i Nydala.
1351-? Nicolaus. Munk i Nydala kloster.
1370-1378? Sven. Munk. Han undertecknade 1370 en handling som präst i Vrigstad.
1408 Giurd Svensson. Han var präst i Vrigstad då han 1408 testamenterade sina gårdar i Hok i Svenarum till Nydala kloster.
1559-1565? Hans. Bodde 1560 i Åkaköp.
1568-1618 Kyrkoherde Gislo Caroli (Gissle Karlsson) (d. 1620). Utnämnd av biskopen.
1620-1636 Kyrkoherde Jonas Nicolai (d. 1636). Gift med Kerstin Persdotter i Sandsjö.
Deras son Samuel Wrigstadius (d. 1651) blev magister i Uppsala 1646 samt Historiarum lector 1649 i Växjö läroverk. Som riksdagsman skrev han under successionsförklaringen den 10 mars 1649. Var gift med en dotter till prosten Tiderus i Väckelsång.
1637-1670 Kyrkoherde Benedictus Petri Komstadius (d. 1670). Född i Komstad och riksdagsman under flera perioder. Häradsprost 1646. Familjens gravsten står i vapenhuset i Vrigstads kyrka.
1672-1708 Kyrkoherde Lars (Laurentius) Ternerus (f. 1635). Gift med Komstadius dotter Helena. Blev riksdagsman 1675 och häradsprost 1692. Var stum i barndomen.
1708-1734 Kyrkoherde Petrus Ternerus (f. 1678), son till Lars Ternerus. Blev riksdagsman 1719 och även häradsprost.
1737-1745 Kyrkoherde Petrus Kexerus (1691-1745). Rektor i Jönköping, skriftställare.
1748-1772 Kyrkoherde Jonas Liungh (1704-1772). Gift med dotter till Petrus Ternerus..
1773-1809 Kyrkoherde Johan Sandahl (1731-1809). Född i Komstad. Gift med dotter till Jonas Ljungh. Häradsprost.
1810-1827 Kyrkoherde Nils Anders Ahlin (d. 1827). Slottspredikant vid slottet i Jönköping.
1827-1839 Kyrkoherde Hans Peter Sandahl (f. 1772). Son till Johan Sandahl. Blev prost 1836.
1839-1850 Kyrkoherde Gustaf Isac Wetterling (1794-1850). Blev prost år 1845.
1851-1856 Kyrkoherde Nils Ulrik Bergquist (1787-1856). I samband med begravningen av Bergqvist kom ett väldigt skyfall med svåra översvämningar som följd. Dessa fick namnet ”Bergquista-floen”.
1857-1885 Kyrkoherde Lars Conrad Wetter (1800-1885). En praktisk man. Var den som kom att genomdriva det länge planerade kyrkbygget i Vrigstad. Dottern Hedda gifte sig med handlanden Albert Wadell i Vrigstad.
1886-1888 Kyrkoherde Frans Johan Pettersson (1856-1888). OBS tillträdde ej.
1889-1907 Kyrkoherde Alfred Georg Bergholtz (d. 1907). Hans änka tog, vid avflyttningen från Vrigstad 1908, den gamla Hörbergska altartavlan som ”presenning” över flyttlasset, som gick till Dalarna. Tavlan hämtades där i slutet av 1920-talet och restaurerades och pryder nu åter Vrigstads kyrka.
1907-1921 Kyrkoherde Ivan Brutus Lundgren (1862-1921). Hans dotter Maria Elisabet gifte sig med konstnären Hugo Carlberg i Vrigstad. Det var Carlberg som började efterforska den försvunna Hörbergska altartavlan (se ovan).
1921-1940 Kyrkoherde Jonas Emil Danér (f. 1869). Han var alltigenom en praktisk natur. Han engagerades därför i alla tänkbara nämnder och styrelser. Han tog inte riktigt väl upp då någon vid ett tillfälle, lite skämtsamt, framhöll att de enda uppdrag som nu återstod för honom var ordförandeskapet i hästuttagningsnämnden och husmodersföreningen.
1941-1968 Kyrkoherde Nils Alfred Samuel Åhlén. När han blev prost 1959 hade inte Vrigstad haft någon sådan på över 100 år. Den förre prosten var Gustaf Isac Wetterling som blev prost här 1845.
1968-1973 Kyrkoherde Ernst Rudolf Waldén (d. 1973).
1974-1993 Kyrkoherde Sven-Erik Svensson.
1993-1998 Kyrkoherde Peter Wickström.
1998-2017 Kyrkoherde Eva Kirell.
2017- Kyrkoherde Göran Viking.