Vårdhemsläkare Levi Ewaldsson berättar om sin tid på Biskopsbo – 1983

Bertil Zettergren intervjuar Levi Ewaldsson om hans tid som vårdhemsläkare på Biskopsbo.