Torget 6

Text från torgvandring 2017-09-03

Huset byggdes 1854 av urmakaren Jonas-Petter Lindström. Han var född i Lekaryd, Alvesta. Han utbildades i Växjö och kom 1853 från Växjö till Vrigstad. Han var urmakare vid järnvägen. Han hade kanske även en verksamhet i Vrigstad, men urmakeriet inkräktade inte mycket på utrymmet i huset, utan det var plats för många andra familjer att bo. Här bodde bl.a. postmästare Bergdahl, häradsskrivare Samsioe, lärlingar, gesäller och pigor.

1860 flyttar Lindström till Ljunga, och gifter sig samma år med en Albertina Sandstedt, en dotter till inspektoren på Lundholmen. De fick totalt tio barn.

1862 återvänder de till huset igen, då har de fått en son.

1870 flyttade änkefru prostinnan Bergqvist in i huset. 1871 flyttade dottern Hedvig Emerentia Dahlström in tillsammans med två söner, bl.a. Jochen som senare skötte telefonstationen i Vrigstad. De bodde kvar till 1906 respektive 1907.

Makarna Lindström bodde kvar i huset till sin död. Jonas-Petter dog 1909 och hustrun Albertina 1921.

Lindströms ene son Ernst var också urmakare. Han flyttade från Vrigstad men återvände med familj 1920. Han skulle också sköta klockorna på SJ, och han bodde i Vrigstad i perioder, men också i Alvesta. Det var bättre att bo i Alvesta, när han skulle sköta klockorna åt SJ. Han fick dock flytta igen när modern dog.

När Albertina dött 1921 så flyttade skräddare Sigfrid Haegerstam med familj till Vrigstad, hyrde bostad och lokal och öppnade skrädderi i huset. Vid flytten hade de tre söner och tre döttrar. 1927 flyttade han till ett eget hus vid Mejerigatan 2.

Skräddarmästare Sigfrid Haegerstam i mitten tillsammans med Vera Johansson. Bildarkivet - 1920.
Skräddarmästare Sigfrid Haegerstam i mitten tillsammans med Vera Johansson. Bildarkivet – 1920.

1924 flyttade Hjalmar Sandstedt från Långö i Nydala hit. Han gifte sig samma år med Ida Bengtsson från Förlanda. Hon var barnmorska i Nydala från 1916 och nu blev hon barnmorska i Vrigstad. Eftersom det nu fanns bilar, hann barnmorskan lite oftare fram innan barnet var fött.
På den tiden började man skicka alla barnaföderskor till Värnamo. De antecknades i husförhörslängden som födda i Värnamo, men de har aldrig bott där utan var där bara en kort tid när de föddes.

1926 startade Hjalmar Sandstedt tillsammans med Gunnar Hafström en omnibusslinje mellan Stockaryd och Värnamo. 1931 hade bolaget en Chevrolet 1931 års modell med en motor på 45 hk och med plats för 19 personer. 1936 överlät Hafström sin del i bolaget till Artur Boman i Fryele. Man hade då två bussar. Senare köpte man även en Volvo av 1937 års modell, med 90 hk och plats för 31 personer.

1927 så öppnade Alida Matilda Berngtsson, syster till barnmorskan Ida Sandstedt – som var gift med Hjalmar Sandstedt – café på bottenvåningen. Caféet fick namnet Bengtas och fanns kvar en bit in på 60-talet.

Mattis Bengtsson i mitten på bilden tillsammans med, fr.v. systern Ida Sandstedt och Agnes Claesson. Bildarkivet - 1940.
Mattis Bengtsson i mitten på bilden tillsammans med, fr.v. systern Ida Sandstedt och Agnes Claesson. Bildarkivet – 1940.
Hjalmar Sandstedt, t.h. Bildarkivet - 1930.
Hjalmar Sandstedt, t.h, framför Bengtas Café. Bildarkivet – 1930.
Stures Svenssons, Bengtas konditori, Åke Lindholms järnaffär, Ymans frisersalong och Sörensens charkuteriaffär. Bildarkivet - 1950.
Stures Svenssons, Bengtas konditori, Åke Lindholms järnaffär, Ymans frisersalong och Sörensens charkuteriaffär. Bildarkivet – 1950.

Under ett antal år fanns Vrigstads allmänna sjukkassa här, som senare flyttade till Torget 9.
Torget6_sjukkassa

1980 startade Gudrun Johansson och Eivor Larsson Lars-Johans Jeans och skobod.  Verksamheten drevs ett par år. Här har även Sigge Grönberg och Allan Karlsson haft antikaffär och här har även funnits en presentaffär.

Byggnaden revs 1983 och platsen blev parkering åt Jotos.

Torget6_1983_1

Rune Karlsson och Georg Haegerstam tittar på det nyss rivna huset. Bildarkivet - 1983.
Rune Karlsson och Georg Haegerstam tittar på det nyss rivna huset. Bildarkivet – 1983.

Efter rivningen av byggnaden iordningställdes den som parkering till Jotos/Hemköp.
Torget6_2015