Välbesök torpvandring i Blommedala och Sunnerby

Söndagen den 12 maj anordnade föreningen en torpvandring för ett 40-tal deltagare. Kerstin Carlsson och Göran Blommefors svarade för den intressanta informationen om Blommedala och ett antal närliggande torp. För mer information se Aktuellt.

Comments are closed.