”Från vagnshjul till småhus” nu på nätet

Vi har nu lagt ut innehållet i vår näringslivsbok ”Från vagnshjul till småhus” på hemsidan. Allt material om företagen samt övrig text i boken finns nu tillgängligt under fliken Fakta om Vrigstad/Företag och näringsliv.

Comments are closed.