Hedersomnämnande för föreningens näringslivsbok

Utmärkelsen Årets Hembygdsbok, som delas ut av Sveriges Hembygdsförbund, gick till
boken ”Ringamåla socken då – nu – sedan” som Ringamåla Hembygdsförening ligger
bakom. Tillsammans med två andra böcker fick Vrigstads hembygdsförenings bok ett hedersomnämnande bland de elva böcker som totalt nominerats till tävlingen.

Comments are closed.